Slovencina

biuro tłumaczeńPrekladateľ a tlmočník slovenského a českého jazyka – rýchlo a spoľahlivo!

Firma A.C.Riviera mgr Kazimierz Burny, so sídlom v Bytomi ponúka tlmočenie a úradné preklady zo slovenského a českého jazyka do poľského jazyka a tlmočenie a úradné preklady z poľského jazyka do slovenského a českého jazyka.

Mnohoročné skúsenosti z praxe súdneho tlmočníka a prekladateľa, to sú najmä tisíce spokojných klientov a zrealizovaných objednávok. Čo ponúkam:

 

biuro tłumaczeńPonuka neúradného a úradného tlmočenia:

» zo slovenského a českého jazyka do poľského jazyka

» z poľského jazyka do slovenského a českého jazyka

» neúradné a úradné preklady:

  • matričných dokladov (rodné listy, sobášne listy, úmrtné listy)
  • dokladov vydaných daňovými úradmi, bankami, zamestnávateľmi a pod.
  • dokladov vydaných justičnými orgánmi: rozsudky, žaloby, odvolania, uznesenia a pod.
  • iných dokladov vydaných slovenskými, českými a poľskými orgánmi
V rámci možností zrealizujem aj tlmočenie napr. na obchodných stretnutiach. Vďaka mnohoročným skúsenostiam v práci tlmočníka a prekladateľa môžem zaručiť solídnosť a spoľahlivosť v dodržiavaní termínov zadanej práce. Samozrejmosťou je, že všetky materiály súvisiace s úradným alebo neúradným tlmočením alebo prekladmi považujem za dôverné.

biuro tłumaczeńV prípade potreby ma neváhajte kontaktovať telefonicky:

pondelok-piatok od 7.30 – 18.00
hod. sobota, nedeľa, sviatky (okrem 24.12) od 8.30 – 18.00 hod.

tlmočník